Overige

Hoe Hop Up mee Duurzame Ontwikkelingsdoelen realiseert

Bij Hop Up staat de sociale impact die we voor ogen hebben voorop: kinderen ruimte geven om ten volle te spelen, te ontdekken en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te volgen. Kinderen ruimte geven om volop kind te zijn dus. Dat we dit doel zoveel mogelijk realiseren vanuit een duurzame, planeetvriendelijke aanpak, bekrachtigt onze identiteit als socialeonderneming. De 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, in 2015 onderschreven door de VN, zijn voor ons van bij aanvang richtinggevend. Al van in de ontwikkelingsfase van de Hop Up Playgrounds maakten we expliciete keuzes om de Sustainable Development Goals (SDG’s) mee te kunnen realiseren.

sdg

Hop Up realiseert mee SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn
Het intrinsieke maatschappelijke doel dat Hop Up voor ogen heeft is het welzijn en welbevinden van kinderen. De Hop Up Playgrounds bieden kinderen alle ruimte om te spelen én te bewegen, zowel tijdens als na de schooluren. Heel specifiek is Hop Up inzetbaar in ruimtes waar geen permanente speelinfrastructuur mogelijk is, maar waar kinderen veel vrije tijd doorbrengen.  In deze ruimtes die veilig zijn maar saai en waar kinderen amper tot spel komen, biedt Hop Up volop kansen tot spelen en bewegen.  Bij de ontwikkeling van Hop Up werd rekening gehouden met een veelheid aan behoeften van kinderen. Naast de uitdaging van het nieuwe en onbekende, bieden de Hop Up Playgrounds kinderen ook de geborgenheid van het vertrouwde.  Naast actief en uitbundig spelen en bewegen met ruimte voor verbeelding en creativiteit, vinden kinderen in de Hop Up Playgrounds ook rustige snoezelhoekjes en ruimte voor een eigen plekje. Dit resulteert in een hoge graad van welbevinden, betrokkenheid en samenwerking wanneer kinderen spelen in Hop Up. 

Hop Up realiseert mee SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs
Kinderen zijn van nature uit onderzoekers en ontdekkers. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid zet hen aan het stuur van hun eigen leerproces. Steeds meer gaan stemmen op voor zelfontdekkend en bewegend leren. Met de Hop Up Playgrounds in de klas krijgen kinderen alle ruimte om hun creatieve en oplossingsgerichte brein aan het werk te zetten. 21ste competenties als  samenwerken, brainstormen, communiceren, kritisch, creatief en probleemoplossend denken worden als vanzelf verworven. 

Hop Up realiseert mee SDG 5 – Gendergelijkheid
Genderstereotypen krijgen binnen de Hop Up Playgrounds geen kans. Het open einde speelconcept laat kinderen vrij invulling te geven aan hun spel en constructie. Wat het ene moment een creatief kapsalon is, wordt daarna een ruimteschip of piratenboot. De genderneutrale kleuren en vormen houden alle opties open. Hop Up daagt kinderen, jongens zowel als meisjes, uit de touwtjes in handen te nemen en architect te worden van hun eigen speelomgeving. Eigenaarschap en daadkracht worden volop gestimuleerd.

Hop Up realiseert mee SDG 8 – Waardig werk en economische groei
Bij de productie van Hop Up maakten we de expliciete keuze om waar mogelijk samen te werken met sociale economie bedrijven. Zo draagt de productie van Hop Up trolley’s, stix en textiel bij aan tewerkstelling van kansengroepen. Ook voor het transport van de Playgrounds naar de klant doen we beroep op sociale economie. Voor onderdelen die niet door sociale economie geproduceerd kunnen worden, werken we bij voorkeur samen met lokale, kleine familiebedrijven. 

Hop Up realiseert mee SDG 10 – Ongelijkheid verminderen
De Hop Up Playgrounds stimuleren samenspel. Kinderen hebben elkaar nodig om de elementen te stapelen. Al doende proberen ze alle mogelijke constructies, sturen ze bij waar nodig en bedenken oplossingen voor problemen die ze al bouwend tegenkomen. Kinderen met verschillende taalachtergronden en -niveau’s spelen als vanzelf samen.

De Playgrounds worden ook ingezet tijdens ontmoetingsmomenten van het Huis van het Kind en in buurthuizen waar anders weinig spel- en ontmoetingskansen zijn. Ouders en kinderen spelen er samen. Al spelend ontmoeten ze andere ouders en kinderen en krijgen ze de kans hun persoonlijke netwerk uit te breiden. Zo zet Hop Up in op inclusie.

Hop Up realiseert mee SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen
Hop Up maakt het mogelijk voldoende speelvoorzieningen in de openbare ruimte te creëren. Ook op plaatsen waar permanente speelinfrastructuur niet mogelijk is. Daarbij stimuleren we de samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten. Het modulaire speelconcept kan gedeeld en breed worden ingezet in kinderopvang, jeugd-, onderwijs-, welzijns-, sport- , en cultuurinitiatieven. Het kan overal doorheen de stad reizen en opspringen daar waar kinderen zijn en speelkansen ontbreken. De openbare ruimte wordt zo een stuk toegankelijker en meer kindvriendelijk. 

Hop Up realiseert mee SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie
Duurzaamheid speelde een belangrijke rol bij de materiaalkeuze voor Hop Up. We kozen voor zuivere, recycleerbare materialen. Zo worden de aluminium frames niet gelijmd, maar vastgeklikt in de hoppers. Dat maakte ze makkelijk uit elkaar te halen voor recyclage. Duurzaam werken was ook een criterium in de keuze van producenten waar we mee willen samenwerken.

De extra speelmaterialen die we toevoegen aan Hop Up bestaan uit tweedehands- en recyclagemateriaal. We werken met een inspiratielijst die ook onze klanten aanzet tot gebruik van dergelijke materialen.

Tijd om te spelen.

Wil jij met je organisatie of instelling ruimte maken voor vrij spel, maar heb je nog wat vragen? Neem contact met ons op en kom alles te weten over onze Playgrounds, Workshops en Playdates.