top of page

De Corona pandemie zorgde de afgelopen jaren voor bijzondere uitdagingen in het onderwijs. Naast de vele maatregelen, quarantaines, ziekte van leerlingen en leerkrachten, vragen sociaal-emotionele en cognitieve leerachterstanden extra aandacht. Dankzij de NPO-regeling krijgen scholen de kans om uitdagend verrijkingsmateriaal  in te zetten en meer en passend onderwijs te bieden. 

 

Hop Up helpt je kansrijke interventies in te zetten in jouw school. Hop Up is een innovatief speelconcept voor instanties en organisaties waar kinderen tussen 3 en 12 jaar spelen, leren, bewegen en beleven. Met de Hop Up Playgrounds, een bundel van moduleerbare speel-elementen, laten ze hun creativiteit de vrije loop. Afhankelijk van hoe jij Hop Up wil inzetten, kies je de Playground die bij jouw school past.

hopUp-constructies.jpg

Onderzoekend en ontwerpend leren

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Het zijn geboren onderzoekers die, nieuwsgierig als ze zijn, continue in de weer zijn om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarbij creëren ze de meest innovatieve uitvindingen en bedenken ze als vanzelf oplossingen voor allerhande obstakels. Met Hop Up geef je ruimte aan deze natuurlijke onderzoeks- en experimenteerdrang van kinderen en zet je hen aan het roer van hun eigen leerproces. Startend van reële uitdagingen gaan kinderen samenwerkend, onderzoekend en ontwerpend aan de slag.  Hop Up creëert een speel-en leeromgeving die zich uitstekend leent voor STEAM en 21-eeuwse vaardigheden.

Benieuwd hoe je met Hop Up aan de slag gaat in je klas? ontdek het hier.

Ruimte voor de leerkracht

Werken in kleine groepjes en af en toe zelfs een-op-een begeleiding? Wie droomt er niet van? Een ideale manier om leerachterstand bij leerlingen  aan te pakken, maar jammer genoeg vaak een dure oplossing. Met Hop Up maak je op een eenvoudige manier tijd vrij voor de groepsleerkracht. 

 “Kinderen gaan met de Hop Up materialen als vanzelf aan de slag. Ze bouwen, fantaseren en creëren”, zegt juf Lies van basisschool Omnimundo in Antwerpen. “Ondertussen werk ik met enkele kinderen apart rond schrijfmotoriek of andere fijnmotorische vaardigheden.“

hopUp-kort.jpeg
opendoel.jpeg

Bewegen, bewegen, bewegen

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig, lezen we op rijksoverheid.nl. Motorische vaardheden gaan achteruit en overgewicht neemt toe. De vele uren die kinderen op de schoolbanken zitten, helpen niet om het probleem aan te pakken. Tegelijk toont het Fit & Vaardig op school-onderzoek aan dat schoolprestaties beter worden door fysiek actieve reken en taallessen. De Hop Up materialen zijn uitstekend inzetbaar om bewegend aan de slag te gaan, ook met cognitieve vakken. Geometrische vormen, ruimtelijke oriëntatie, taal en metataal,.. het komt allemaal als vanzelf aan bod met de Hop Up Playgrounds. 

Verbeelding aan bod

Werken aan creativiteit en expressiviteit is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is kunstzinnige oriëntatie ook één van de kerndoelen in het basisonderwijs. Onze snel veranderende wereld met steeds complexere uitdagingen vraagt creatieve denkers en doeners. Des te belangrijker dus om deze vaardigheden al van jongs af te koesteren en te stimuleren. De open einde materialen van Hop Up laten alle ruimte aan de intrinsiek, rijke verbeelding van kinderen. Alles wat ze kunnen bedenken, kan met de Hop Up materialen worden gemaakt.

vaardigheden.jpeg
vaardigheden.jpg

Spelend leren

  De kansen voor kinderen om vrij en ongeremd te spelen zijn de laatste decennia drastisch verminderd. “Nochtans leren kinderen in hun spel alles wat ze nodig hebben,”, zegt ontwikkelingspsycholoog Peter Gray, “en dat met energie en passie”. Het is belangrijk dat spelen, naast het schoolse leren, een plaats krijgt binnen de basisschool, voor alle groepen. Met Hop Up creëer je een rijke leeromgeving, die kinderen uitdaagt om al spelend te exploreren, te verbeelden en te creëren. Bij initiatieven als lente- of zomerscholen is de informele, spelende Hop Up aanpak een absolute aanrader!

Menukaart NPO interventies

Een kansrijke interventie staat of valt bij een goede toepassing. In de menukaart vind je aanknopingspunten, praktijkkaarten en inspirerende voorbeelden om concrete acties op te zetten. Een overzicht van de mogelijke interventies vind je hier:

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/uitvoering/interventies-toepassen

De bijzondere karaktereigenschappen van Hop Up Playgrounds helpen je om interventies in volgende doelgebieden te realiseren:

 

Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Zomer of Lentescholen -> spelend leren in de zomerschool met inzet van Hop Up

Lees meer over deze interventie

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Instructie in kleine groepen -> Hop Up maakt ruimte vrij van de leerkracht om met een kleine groep aan de slag te gaan.

Lees meer over deze interventie

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

  • Sportieve activiteiten -> bewegend leren met Hop Up (vb wiskunde: ruimtelijk inzicht)

Lees meer over deze interventie

  • Cultuureducatie -> muzisch werken met jonge kinderen

Lees meer over deze interventie

 

Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 

  • Samenwerkend leren -> plastik soep / STEAM

Lees meer over deze interventie

Benieuwd hoe Hop Up jouw onderwijsuitdagingen aan kan pakken?

Contacteer ons voor meer info. We denken graag met je mee

info@hopup.nl

Tel: +31 (0)6 21 33 41 67

bottom of page