top of page

Geen plasticsoep! Kinderen aan het roer van hun eigen leerproces


ontwerptekening voor hop up machine

Jonge kinderen ontwikkelen zich van nature. Het zijn geboren onderzoekers die, nieuwsgierig als ze zijn, continue in de weer zijn om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarbij creëren ze de meest innovatieve uitvindingen en bedenken ze als vanzelf oplossingen voor allerhande obstakels. Hoe kunnen we in de klas zoveel mogelijk ruimte geven aan deze natuurlijke onderzoeks- en experimenteerdrang van kinderen?  Dé competenties bij uitstek om 21ste -eeuwse uitdagingen te tackelen.


In Omnimundo, een basisschool in hartje Antwerpen, zochten ze het uit. De Hop Up Playground wordt er ingezet om te werken aan een rijk klasklimaat waarbij kinderen aan het roer staan van hun eigen leerproces.


Kunnen we een machine bedenken die het probleem van plasticsoep aanpakt?

Deze knoest van een uitdaging gaven de kinderen van het 5de leerjaar van basisschool Omnimundo zichzelf. Het wereldwijde probleem van plasticsoep laat de kinderen niet onberoerd. Sinds enige tijd wordt er in de klas heel wat onderzoek rond verricht. Dat mondde bij de kinderen uit in het idee om met de Hop Up Playground een machine te ontwerpen die oceanen, maar ook rivieren, riolen en stranden plasticvrij zou maken of zou verhinderen dat er nog meer plasticdeeltjes in de wateren terecht zou komen. De volgende les wetenschap van meester Olivier is meteen ingevuld!

Uitvinders in de dop

Met de materialen van Hop Up in hun achterhoofd zijn kleine groepjes kinderen druk in de weer met het bedenken van oplossingsstrategieën voor de uitdaging. De ontwerptekeningen krijgen meer en meer vorm naarmate ze samen het probleem uitdiepen en oplossingen bedenken. “Misschien kunnen we een sensor gebruiken die een geluid uitstoot om vissen weg te jagen zodat die niet verstrikt raken in de netten van onze machine”, oppert Maisa.


Prototypen in de klas

Het ontwerpproces van de machines krijgt een nieuwe dimensie wanneer de onderdelen van de Hop Up Playground erbij gehaald worden en het levensgroot prototypen start. “Het werken met de onderdelen van Hop Up helpt ons de link te maken met de realiteit”, duidt meester Olivier. “De specifieke vormfactor van Hop Up maakt dat de onderdelen heel veelzijdig gebruikt kunnen worden. Met de materialen kunnen kinderen op een veilige manier uitproberen hoe iets werkt en ervaren ze zelf wat de gevolgen zijn van hun manier van werken. Het biedt zoveel nieuwe leerkansen. Ze bouwen iets en plots is daar een nieuw idee dat ze willen toepassen. Of ze stuiten op beperkingen waar ze hun werkwijze aan moeten aanpassen.”


“Als kinderen zelf ervaren hoe bepaalde dingen moeten gebeuren, hoe dingen in elkaar steken en met elkaar in verband staan, dan is dat voor leerlingen een veel leerrijker klimaat dan enkel op papier een schema voorstellen.” Meester Olivier

21ste - eeuwse vaardigheden voor sterk STEM-onderwijs

In een activiteit als deze gaan kinderen vanzelf out of the box denken, heel doelgericht experimenteren en oplossingen bedenken. “Je komt tot dat pure leren waar kinderen elkaar uitdagen en prikkelen om steeds verder te gaan”, evalueert meester Olivier de les. “Kinderen voelen zich gewaardeerd en worden sterk zelfregulerend. Als leerkracht hoef je amper tussenbeide te komen. De oplossingen die ze bedacht hadden, gingen veel verder dan ik had kunnen bedenken. Het toont nog maar eens aan dat het echt niet nodig is om kinderen altijd bij de hand te houden en het leren te bepalen.”

Neem een kijkje in de klas van meester Olivier en ontdek de verschillende oplossingen die de kinderen bedachten voor het probleem van plasticsoep.
Ook ruimte maken voor de uitvinders van morgen?

Bezorg ons jouw uitgewerkt idee voor een STEAM-activiteit met kleuters of lagere schoolkinderen waarvoor je gebruik wil maken van de Hop Up Playground. Wij zorgen ervoor dat je de Hop Up Playground een week lang gratis mag inzetten om je activiteit uit te voeren! Interesse? Laat het ons weten via info@hopup.be.

Samen zorgen we voor een uitdagende leeromgeving waar 21ste -eeuwse vaardigheden en spontaan spelen en leren voorop staan!

コメント


bottom of page