top of page

Hop Up is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen kinderen en professionals uit kinderopvang, onderwijs, cultuur en vrije tijd. Zij kwamen, onder initiatief van Blenders vzw, bijeen om ideeën en inspiratie uit te wisselen. Zo ontstonden de Hop Up Playgrounds.

Ons verhaal

spelende kinderen

Het begon met verontwaardiging...

Kinderen groeien vandaag op in een wereld waarin de vrijheid om te ravotten, om rond te hangen en op ontdekking te gaan stilaan verdwijnt. Meer en meer brengen zij hun vrije tijd door in weinig inspirerende omgevingen met een tijdelijke speelfunctie. Dit beknot de natuurlijke creativiteit van kinderen. De roep om efficiëntere samenwerking en meer gedeeld ruimtegebruik tussen onderwijs, kinderopvang-, sport- en vrijetijdsorganisaties klonk steeds luider. Hoe laat je kinderen vrij, krachtig en intens spelen in dergelijke ruimtes?

…en de hulp van Blenders vzw

Blenders vzw, een organisatie die noden en kansen in de samenleving opspoort en inzet op de kracht van verbinding om nieuwe oplossingen te ontwikkelen, nam het initiatief voor Hop Up. Hop Up, een samentrekking van grasshopper en pop-up, springt op de maatschappelijke tendens van efficiëntere samenwerking en meer gedeeld ruimtegebruik. Gewapend met een sterke visie op kinderen, spelen en ruimte klopte Hop Up aan bij de afdeling productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. In cocreatie met Eva Hermans (masterproef) en Equals Three en kreeg de Hop Up Playground haar huidige vorm.

spelende kinderen
het hop up team

Speelarchitecten aan het roer

Van in het begin trok Eva Maréchal de Hop Up kar. Ondertussen verspreidt ze samen met Tanja Froeling en Ilse Van Gorp de Hop Up filosofie. Als speelarchitecten maken ze instellingen en organisaties warm voor nieuwe speelmethodes waarbij kinderen zich volop kunnen ontpoppen tot onderzoekers of uitvinders. “Vroeger gingen kinderen met de fiets naar het dorpsplein of verdwaalden ze in de bossen. Vandaag is hun actieradius veel kleiner. Terwijl die vrije tijd ongelooflijk waardevol is,” klinkt het bij Eva, Tanja en Ilse.  “Met Hop Up Playground krijgen kinderen letterlijk ruimte om opnieuw hun eigen, uitdagende spel vorm te geven.”

Onze partners

Met hulp van de besten

Hop Up is een verhaal waar heel wat kinderen en organisaties aan hebben meegewerkt. Voor hun nauwe betrokkenheid in het ontwikkelproces willen we dan ook heel graag de volgende partners van harte bedanken: 

Provincie Antwerpen / Universiteit Antwerpen / Karel de Grote Hogeschool / Vlaamse Dienst Speelpleinwerking / VVSG / Kind & gezin / Musica / Kikoen / Freinetschool 'de Regenboog' in Turnhout / Jeugddienst Bornem / Het Paleis / Gekkoo / en nog vele anderen.

training
hop up partners

Tijd om te spelen

Wil jij met je organisatie of instelling ruimte maken voor vrij spel, maar heb je nog wat vragen? Neem contact met ons op en kom alles te weten over onze Playgrounds, Workshops en Playdates.

bottom of page